माहीम सार्वजनिक वाचनालय  (स्थापना - १५ मे १९७७)
नोंदणी क्रमांक - मुंबई - ६५ / १९९६ जी. बी. बी. एस. डी.
Menu
|| नियमावली ||
  • सभासद होण्यासाठी विहित नमुन्यातील पुर्ण भरलेला अर्ज (शुल्क रुपये ५/-), स्वत:चा निवासाचा दाखला, रेशन कार्ड,फोटो –ओळखपत्राची प्रत त्याचबरोबर वाचनालयाच्या दोन सभासदानांच्या स्वाक्षऱ्या त्यांच्या निवासाच्या दाखलाच्या प्रतिसह ग्रंथपालाजवळ सादर करावा.
माहीम सार्वजनिक वाचनालय - माहीम
स्वातंत्र्यवीर सावरकर मार्गाने शिवाजीपार्कहून माहीमकडे निघालात की हिंदुजा इस्पितळाच्या आधी उजव्या फुटपाथला 'माहीम सार्वजनिक वाचनालय मार्ग' नावाची पाटी असलेला एक लहान रस्ता लागेल. त्या मार्गाने दिलीप गुप्ते मार्गाकडे निघालात की डाव्या वळणावर जी इमारत दिसेल ती आमच्या माहीम सार्वजनिक वाचनालयाची इमारत. आधी दादर वाचनालयाची माहीम शाखा म्हणून हे वाचनालय ओळखले जायचे. आज आमच्या वाचनालयाचे नाव माहीम सार्वजनिक वाचनालय आहे.
© Mahim Sarvajanik Vachanalay, Mahim. All rights reserved.
Powered by TantraVed Jalgaon